Trimträffen på Koberg maj 09 samlade 13 deltagare


Vi trimmade


och kammade


och ställa på bord

och på marken